Thursday, May 6, 2010

Introduction

PROJEK SIVIK TAHUN 2010

TAJUK :Cuti-cuti Malaysia

Ahli Kumpulan :
  1. Pengerusi :Lam Wei Ling
  2. Naib Pengerusi :Tan Pui Kuan
  3. Setiausaha :Yoong Suet Teng
  4. Bendahari :Chu Sze Mun
  5. Ahli Jawatankuasa :Wan Sze Pui
Tugasan :
  1. Pengerusi :Memantau perjalanan projek secara keseluruhan,mencari maklumat tentang tempat-tempat perlancongan Malaysia
  2. Naib Pengerusi :Menyediakan projek sivik - Cuti-cuti Malaysia
  3. Setiausaha :Mencari maklumat tentang tempat-tempat perlancongan Malaysia,memastikan maklumat itu sesuai,memastikan semua ahli terlibat dan memahami projek yang telah dijalankan
  4. Bendahari :Mengutip wang untuk perbelanjaan projek,membantu menyediakan projek sivik - Cuti-cuti Malaysia
  5. Ahli Jawatankuasa :Membantu menyediakan projek sivik - Cuti-cuti Malaysia
__________________________________________________

In this blog , we will post some article about tourist spots in Malaysia.
As we know , there are many states in Malaysia
and there are some places that are interesting in every state.
So , we are going to introduce some of the tourist spots in Malaysia.
Thanks.

Dalam blog ini , kami akan melepaskan rencana tentang tempat-tempat perlancongan di Malaysia.Seperti yang dimaklumkan , banyak negeri yang terdapat di Malaysia
dan terdapat banyak tempat-tempat menarik di setiap negeri.
Jadi , kami akan memperkenalkan tempat-tempat perlancongan di Malaysia.
Sekian , terima kasih.

By Wei Ling-pengerusi , 5 Alpha
6/5/2010
20:15

SEMUA MAKLUMAT ADALAH DAPAT MELALUI INTERNET

No comments:

Post a Comment